حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023 ساعت ×
2 روز قبل

تجلیل وتقدیر از قهرمان

همایش جشن هم نفس برای ورزشکاران تازه ازدواج کرده

3 هفته قبل

همایش قهرمانان المپیک، جهانی وآسیایی

حضور نمایندگان رزمی مشور در مراسم تجلیل از مدال آوران مسابقات المپیک، جهانی وآسیایی

1 ماه قبل

آمادگی تهران جهت مسابقات جهانی مستر شیب کرهٔ جنوبی 2023

آمادگی پایگاه قهرمانی واستعداد یابی یونگ مودو منطقه 1 کشور برای مسابقات جهانی مستر شیب کرهٔ جنوبی 2023

1 ماه قبل

تقدیر از دکتر کیوان دهناد درتالار مشاهیررزمی

تقدیر از برترین اساتید رزمی جهان در تالار مشاهیررزمی مونیخ

یونگ مودو استان تهران در رسانه ها

تجلیل وتقدیر از قهرمان
2 روز قبل
تجلیل از قهرمانانی که در سال اخیر ازدواج کرده اند

تجلیل وتقدیر از قهرمان

همایش جشن هم نفس برای ورزشکاران تازه ازدواج کرده

همایش قهرمانان المپیک، جهانی وآسیایی
3 هفته قبل
تجلیل از مدال آوران المپیک، جهانی وآسیایی

همایش قهرمانان المپیک، جهانی وآسیایی

حضور نمایندگان رزمی مشور در مراسم تجلیل از مدال آوران مسابقات المپیک، جهانی وآسیایی

آمادگی تهران جهت مسابقات جهانی مستر شیب کرهٔ جنوبی 2023
1 ماه قبل
مسابقات یونگ مودو جهانی مستر شیب کرهٔ جنوبی 2023

آمادگی تهران جهت مسابقات جهانی مستر شیب کرهٔ جنوبی 2023

آمادگی پایگاه قهرمانی واستعداد یابی یونگ مودو منطقه 1 کشور برای مسابقات جهانی مستر شیب کرهٔ جنوبی 2023

تقدیر از دکتر کیوان دهناد درتالار مشاهیررزمی
1 ماه قبل
تقدیر از دکتر کیوان دهناد

تقدیر از دکتر کیوان دهناد درتالار مشاهیررزمی

تقدیر از برترین اساتید رزمی جهان در تالار مشاهیررزمی مونیخ

شـماره تمـاس 3547987 -021
پسـت الـکترونیـکی commercial@site.ir
آدرس پسـتی تهران